_43K5814
Gull_Events_img_9211
RETAILPRISEN
_43K5785
_43K5769
_43K5746
_43K5615
DMprisen_img_1047
Årets_Retailer_img_1161
hele juryen
Jury_integrerte_kampanjer_ecommerce
Vulcan Arena
 

Retailprisen i 2018 

Torsdag 19. april er retailprisens utdeling tilbake i "gammelt" format med festaften og 3 retters middag.  

Formålet med Retailprisen er å hylle de beste retailjobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene skal ikke bare hylles, de skal også bidra til læring og inspirasjon.

 

Med retailfaget mener vi salg av varer og tjenester gjennom fysisk distribusjon og/eller e-commerce.

Prisutdeling og festaften

Vi ønsker å hedre vinnerne på skikkelig vis! Etter en noe nedtonet prisutdeling i fjor er Retailprisens utdeling tilbake i ”gammelt format” med festaften, inkludert hvite duker og 3 retters middag. Ta med deg kolleger og kunder og bli med på feiringen!

Torsdag 19. april kl.19:00 - 23:00 (dørene åpner 18:30)

Servering: 3 retters middag med vinpakke

Sted: Vulcan Arena

 
 

Innsending av jobber

Viktige datoer: 
 

6. mars kl.23.59: Frist for innsendelse av jobber
21. mars: Juryeringsmøte storjury 

19. april: Den Store Retaildagen (Konferanse og Retailprisen)

Pris pr. innsendt jobb:


Kr. 1.500,- for medlemmer av KF & ANFO

Kr. 1.900,- for alle andre.

* Alle priser er ekskl. mva. 

Kategorier

Innsendte jobber vurderes ut ifra kreativitet og dokumentert effekt

Innen kreativitet ser vi på idé, utforming, virkemidler, kanaler og strategi. Med dokumentert effekt ser vi etter eksempelvis salgsøkning, økning i markedsandel og økning i trafikk. Også andre mål kan ha betydning for vurderingen. Retailprisen er delt inn i følgende kategorier:

 1. Retailkonsepter

 2. Integrerte Retail kampanjer

 3. Årets lansering

 4. Events

 5. Internmotivasjon og innsalgsaktiviteter

 6. Pakningsdesign

 7. Åpen klasse

 8. Årets Retailer

1. RETAILKONSEPTER
 

Et godt gjennomarbeidet retailkonsept handler om å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske komponenter, slik at de sammen får en høyere verdi og kvalitet enn de enkelte bestanddeler - både for butikkeier og kunde. Det kan være et fysisk utsalgssted eller et virtuelt konsept på web eller en kombinasjon av disse. Eksempelvis butikk, butikk-kjede, serveringsted, kiosk, shop-in-shop-løsninger eller nettbutikk. 

 

Juryen vil legge vekt på hvilke brukerbehov konseptet skal levere på, hvilken strategi som er valgt og hvordan denne er tatt ut eller løst i praksis. Juryen evaluerer om konseptet fungerer som en helhet med fysisk eller virtuell oppbygging/struktur, handleopplevelsen, bruk av kommunikasjonsflater og elementer, vare/tjenestepresentasjon, bruk av mekaniserte salgsteknikker, menneskelige ressurser o.l.

 


2. INTEGRERTE RETAIL KAMPANJER


Kategorien for integrerte kampanjer der kjeden, leverandør eller e-commerce aktøren selv er avsender. Utsalgsstedet skal være en vesentlig del av kampanjen.
Juryen vil vektlegge strategiske, taktiske og kreative virkemidler som viser forståelse for butikken og shopperen - og som utnytter synergier mellom ulike virkemidler og mediekanaler.

 

Spesielle innleveringskrav til denne kategorien:

Beskrivelsen skal belyse på hvilken måte aktiviteten er integrert. Denne kategorien består av det som tidligere var delt i Kampanje kjeder, leverandører og tjenestetilbydere.

 

 

3. ÅRETS LANSERING

Dette er tiltak som er gjort i tilknytning til en ny- eller relansering av et produkt, tjeneste, en butikk/butikk-kjede eller nettbutikk.

 

Juryen vil vektlegge bakgrunn og strategi for valget og ser etter innovative kommunikasjons- og eksponeringsløsninger i utsalgssted, samt kommunikasjon i medier utenfor utsalgssted (f.eks. TV, kino, annonser, radio, DM, boards, interaktive løsninger, event, PR og andre tiltak). Juryen vil også vektlegge hvordan motivasjon av kjøpmann, butikkansatte og egen organisasjon er løst.

 

Spesielle innleveringskrav til denne kategorien:

Ved nytt produktdesign eller relansering av et produktdesign skal fysisk gammel og ny pakning vedlegges. Hvis ikke gammel pakning/produktdesign fysisk er tilgjengelig, kan bilde av pakning/produktdesign leveres i stedet.

 

 

4. EVENTS

 

En aktivitet med forbrukerinvolvering som tar sikte på å skape ekstra oppmerksomhet til utsalgssted, produkter eller en kategori, gjennomført i eller utenfor utsalgssted. Som eksempler kan nevnes show, sampling, demo, konkurranser eller andre ”happenings”.

 

Juryen vil vurdere hvordan man har klart å skape interesse - gjerne også på sosiale medier - og trukket forbruker til eventet, samt strategi, løsning og gjennomføring av selve eventet.

 

Spesielle innleveringskrav til denne kategorien:

Dokumenterte resultater kan være antall oppmøtte, antall samples, antall likes/klikk/spredning etc. i sosiale medier, antall visninger på eksempelvis youtube, oppmerksomhet i medier (ubetalt PR), salgsøkning (med sammenlignbare tall), økte markedsandeler.

 

 

5. INTERNMOTIVASJON OG INNSALGSAKTIVITETER

 

Dette er tiltak rettet mot medarbeidere og/eller kunder (ikke forbruker) for å skape motivasjon, engasjement, økt kunnskap og innsats i utsalgssted og/eller egen organisasjon. Dette kan være kick-offs/selgersamlinger, innsalgsmateriell/-elementer, fagpresseannonser, salgsverktøy til selgere, økonomisk incentiv/bonusordning som har klart å gi aktiviteten en ekstra boost, bruk av webløsninger, mobil m.m.

 

Juryen ser etter gode og nytenkende løsninger som skaper effekt.

 

Spesielle innleveringskrav til denne kategorien:

Resultater ut i fra målsetningen for tiltaket skal vedlegges, eksempelvis redusert turn-over, økt medarbeidertilfredshet o.l. Andre økonomiske resultater kan leveres dersom dette kan isoleres til gjeldende aktivitet.
 

 

6. PAKNINGSDESIGN

 

Dette handler om bruk av pakningsdesign som salgsutløsende element i butikk. Pakningsdesignet kan både være for et nytt produkt eller re-design.

Juryen vil vurdere den helhetlige opplevelsen av emballasjen: Etikett, produktets form, innpakning og D-pak (ikke eksponeringsløsninger). Juryen vil vektlegge estetikk, funksjonalitet og dokumenterte resultater. Produkter som viser til resultater på egne premisser uavhengig av andre kampanjeaktiviteter vil favoriseres av juryen.

 

Spesielle innleveringskrav til denne kategorien: Fysisk produkt/vareprøve av gammel og ny pakning skal leveres. Hvis ikke gammel pakning fysisk er tilgjengelig, kan bilde av pakning leveres i stedet.

7. ÅPEN KLASSE – INNOVASJON OG KREATIVITET

Denne kategorien er ment som et fristed for gode kreative og innovative løsninger som ikke passer inn i de andre kategoriene. Det skal være en retailaktivitet med mål om å skape oppmerksomhet, økt salg, mer fornøyde kunder, flere kunder, økt trivsel for ansatte o.l.

Spesielle innleveringskrav til denne kategorien:

Innsendte arbeider vurderes utelukkende ut i fra innovasjon og kreativitet. Dokumenterte resultater vurderes ikke. Juryen vil vurdere innsendte løsninger basert på idé, utforming og gjennomføring.

 

----

8. ÅRETS RETAILER

Prisen skal tildeles en retailbedrift eller en person som har utmerket seg spesielt ved å skape gode resultater gjennom kontinuerlig utvikling og/eller har satt en standard i sin bransje.

 

Juryen består av juryledere fra de øvrige kategoriene.

 

Hvordan skrive et godt case?

Se eksempel her. 

 

Hvordan sende inn en jobb?

Step 1: 
Opprett en brukerkonto hos vår produksjonspartner Penetrace for å opprette bidrag. Hvis du har brukerkonto fra før hvor du har deltatt i konkurranser som ANFO Effekt eller STELLA, kan du bruke din eksisterende brukerkonto. Ved opprettelse av brukerkonto anbefaler vi at du bruker emailen din som brukernavn. Etter å ha opprettet en brukerkonto vil du motta en email hvor du lager ditt personlige passord. Dette passordet er gyldig i 6 måneder. Du kan starte registreringen av bidrag når du selv ønsker og du kan lagre underveis. Du kan opprette så mange bidrag som du vil. Et bidrag er offisielt med i konkurransen når du trykker på «Lagre og send inn» knappen.


Step 2: 
Når du har logget deg inn, finner du Retailprisen lett tilgjengelig på hovedsiden til Penetrace. Klikk på knappen «Opprett ny» for å starte registreringen av ditt bidrag. Fyll ut nøkkelinformasjon om bidraget ditt. Når det er gjort klikker du på «lagre». Da kommer du til redigeringssiden hvor du skal beskrive bidraget og laste opp materiell. Du finner instruksjoner på hvert enkelt ledd i Penetrace.

 

Tips: Kopiere en jobb? 
Hvis du skal registrere samme bidrag i flere kategorier anbefaler vi at du bruker kopieringsfunksjonen for å spare tid. Klikk på «Retailprisen» øverst i venstre hjørne for å se bidragsoversikten din. Deretter klikker du på det lille «tannhjulet» øverst til høyre på bidraget ditt. Velg «kopier» og følg instruksjonene. Da opprettes det en identisk kopi av ditt eksisterende bidrag som kan registreres og redigeres i en annen kategori.

 

Krav til innsendelse

Frist for innsendelse av bidrag er 6. mars kl.23.59! 

Alle linker må være aktive fra innsendingsfristen til og med Prisutdelingen 19. april.

Noen kategorier har spesielle krav. Disse er spesifisert under hver kategori. 

 


Materiell til juryering:
 

 • Last opp en Casefilm og/eller PDF dokument med en visuell presentasjon av jobben. Kun en' PDF per innsendelse og maks 10 sider.

 • Filmer lastes opp i følgende formater: AVI, WMV, MPG, MPEG, Mov, mp4. Max 200 MB. Alternativt oppgi ekstern URL. 

 • Last opp radiospotter i følgende format: MP3, WAV. Evt. URL.

 • Evt. link til hjemmeside/kampanjeside legges til i bidragsbeskrivelsen.


Fysisk materiell: (gjelder kun kategorien Pakningsdesign)
 

 • Alt fysisk materiell må leveres innen 16. mars kl.13.00 til Kreativt Forum, Fredensborgveien 24 A, 0177 Oslo, att. Aksel. Husk å printe ut bekreftelsemailen fra Penetrace og feste denne på aktuelle jobb. Bekreftelsesmailen får du etter at du har sendt inn jobben i Penetrace. 

 • Fysisk materiell som ønskes i retur, må gis beskjed om på mail til aksel@kreativtforum.no før prisutdelingen.

 

Kriterier og regler

Kriterier:
 

Retailprisen vurderer jobbene ut i fra 2 kriterier: Resultater 50% og Kreativitet 50%.

For resultater ser vi etter dokumentasjon på først og fremst økt salg, økte markedsandeler eller økning i trafikk. Dersom oppdragsgiver ikke ønsker å gå ut med faktiske tall, er det fullt mulig å indeksere tallene på en skala fra 0-100. Husk at juryen ikke nødvendigvis har kjennskap til din kategori, så sett dine resultater i sammenheng. 5% økning i markedsandel innen bilbransjen, kan være mye vanskeligere å oppnå enn innenfor kategorien salte pastiller. I tillegg er det gunstig å nevne hvordan utviklingen i markedet har vært generelt f.eks. siste årene.

 

Kreativitet er delt inn i idé, utforming, virkemidler, kanaler og strategi.

 

Du finner en mer detaljert beskrivelse under hver kategori.

Hemmelige tall?
Dersom oppdragsgiver ikke ønsker å gå ut med faktiske tall, er det fullt mulig å indeksere tallene på en skala fra 0-100.

Epler og pærer 
Juryen har ikke nødvendigvis kjennskap til din kategori, så sett dine resultater i sammenheng. 5% økning i markedsandel innen bilbransjen, kan være mye vanskeligere å oppnå enn innenfor kategorien salte pastiller. I tillegg er det gunstig å nevne hvordan utviklingen i markedet har vært generelt f.eks. siste årene. Dersom oppdragsgivers omsetning har økt med 10%, er det mer imponerende om markedet for øvrig har gått ned med 2% enn om denne informasjonen ikke er nevnt.

 

ROI
De beste innsendelsene nevner innsatsfaktorer, og kan dermed vise til en ”return on investment”. Men husk at resultatene skal kunne knyttes direkte til markedsførings-, marketing- og/eller salgsinnsatsen. Salget av iskrem påvirkes ikke av butikkplakater alene – været har en del å si. Ikke undervurder juryen på det punktet.


Samarbeid
De beste jobbene er ofte et resultat av et samarbeid mellom oppdragsgiver, reklame-/designbyrå(er), mediebyrå, PR-byrå, eventselskap osv. Det taler til innsendelsens fordel å nevne de ulike aktørenes innsats.

Regler:

Et arbeid kan sendes inn i flere kategorier om ønskelig.

Reklamekrav:

Innsendte arbeider skal være produsert/publisert for oppdragsgivers regning og må være godkjent for innsendelse av oppdragsgiver.

Publiseringskrav:

Innsendte arbeider kan være lansert i slutten av 2016, men hovedvekten av aktiviteten (tidsløpet) må ha vært gjennomført i 2017. Juryen vurderer kun resultater fra 2017. Arbeider som har vært sendt inn tidligere til Retailprisen, kan ikke sendes inn på nytt. Arbeider som er lansert i 2018 kvalifiserer ikke.

Originalkrav:

Grunnidéen i arbeidene skal være laget av norske byråer i Norge. Gjennomføring av ide kan skje i hele verden.   

Lovlighetskrav:

Arbeider som er i strid med norsk lov, og som er dømt eller stanset av Forbrukerombudet, Markedsrådet og/eller Næringslivets Konkurranseutvalg kan ikke delta i konkurransen.

Mistanke om plagiat:

Arbeider hvor idéen tilsiktet eller utilsiktet i stor grad er inspirert av andre arbeider, norske eller utenlandske, skal ikke sendes inn. Med plagiat menes at et arbeid tilsiktet eller utilsiktet tangerer et annet arbeids idé uten å tilføre denne ideen noe vesentlig. 

Etterbruk:

Kreativt Forum forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeider til offentliggjøring på egne/ samarbeidspartners nettsted (med unntak av sensitive resultater).